Selecteer een pagina

Dé unieke coachingsmethode voor het VSO/PrO
Voortgezet Speciaal Onderwijs en PraktijkOnderwijs

Wil jij ook dat jouw leerlingen hun realistische mogelijkheden leren kennen
en deze strategisch en doelgericht in kunnen zetten binnen hun leerproces?

 Dat is wat leerlingen doen en zelf kunnen als zij met Mijn Coach Route worden gecoacht.

Je kent het wel, elk schooljaar is het weer zoeken voor docenten hoe ze hun leerlingen eigenaar kunnen laten maken van hun leerproces: 

 • Leerlingen hebben geen realistisch zelfbeeld
 • Leerlingen weten niet wat ze willen, kunnen en kennen
 • Leerlingen kennen de mogelijkheden niet
 • Als docent voel je je verplicht om de leerroute te bepalen en uit te stippelen voor de leerlingen
 • Tijdens leerlingbesprekingen gaat het veel over i.p.v. dat er met leerlingen in gesprek wordt gegaan
 • Als docent ben je constant op zoek naar een zinvolle invulling aan mentoruren en coaching gesprekken

Met Mijn Coach Route worden docenten en assistenten coaches voor de leerlingen.

Door deze unieke coachingsmethode te gebruiken kunnen leerlingen:

Tastbare doelen opstellen

Leerlingen leren concrete, haalbare en realistische doelen op te stellen. Deze staan in het teken om de doelen op langere termijn te behalen.

Inzicht in eigen mogelijkheden

Leerlingen leren zichzelf goed kennen. Ze weten waar ze goed in zijn en wat nodig is om hun doelen te behalen.

Bewust keuzes leren maken

Afgestemd op wat leerlingen willen, kunnen en kennen maken ze bewuste keuzes om hun dromen en doelen na hun schoolloopbaan te realiseren.

Reflecteren op ontwikkeling

Gedurende het gehele schooljaar reflecteren leerlingen op hun eigen ontwikkeling. Dit kan reflectie op de gestelde doelen zijn, maar ook op de bewuste keuzes die ze hebben gemaakt.

Doelgroep

Gebruik Mijn Coach Route in het Praktijkonderwijs en het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs.

Binnen het VMBO is het een goede invulling voor de verplichte loopbaanoriëntatie en begeleiding.

Inhoud

Om leerlingen hun gehele schoolloopbaan actief te betrekken bij hun leerproces bestaat Mijn Coach Route uit:

 • Een speelbord met daarop verschillende locaties
 • 72 praktische actieve werkvormen
 • Digitale werkbladen passend bij de werkvormen
 • Pilon
 • Wegwijzer

Coaches stellen hun leerlingen écht centraal

Overzicht

De route biedt overzicht. Als coach doorloopt u met de leerling het schooljaar en staat u op de verschillende locaties stil om doelen te stellen, te reflecteren, keuzes te maken en vooruit te kijken.

Inzicht

Als coach leert u de leerling goed kennen en heeft u zelf inzicht in zijn of haar leerproces. U ontwikkelt vaardigheden om de leerling effectief te coachen.

Praktisch

Mijn Coach Route biedt bij de verschillende locaties 72 diverse praktische en actieve werkvormen die klassikaal en/of individueel toegepast kunnen worden. De werkbladen zijn digitaal en kunnen online worden gedownload.

Voor leerlingen én coaches

Leerlingen kunnen succesvol probleemoplossend handelen tijdens de verwerking van de les, ze weten wat ze leren, hoe ze het beste kunnen leren en vooral waarom ze datgene leren. Docenten evalueren samen met leerlingen aan het einde van de les of een traject inhoudelijk en procesmatig op de gestelde doelen.

Coaches zetten activerende werkvormen in om hun leerlingen echt centraal te stellen. Ook ontwikkelen coaches vaardigheden om leerlingen effectief te coachen. Zo hebben coaches overzicht op het individuele proces van hun leerlingen.